Vindusdekor

vindusdekorVindusfasaden er i mange tilfeller bedriftens ansikt utad. Derfor er det meget viktig å legge stor vekt på utforming av vindusdekoren.

Vindusdekoren er med på å danne helheten i profileringen for en bedrift. Potensielle kunder legger merke til fasadeskiltingen fra et stykke unna, og når de ankommer bedriften legger de merke til vindusdekoren, som sammen med profilering på bedriftens kjøretøy er med på å danne et helhetlig og profesjonelt uttrykk.